Øv på 1-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 1-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 1-gangen ved å oppgi alle svarene og deretter sjekke hvor mange du hadde riktig. Det er også mulig å øve på ulike varianter av gangetabellen. Du er nå på siden for 1-gangen. Her kan du øve på gangetabelloppgaver i rekkefølge. Når du har behersket dem i riktig rekkefølge, kan du velge å øve på dem i tilfeldig rekkefølge. Du kan lære 1-gangen på nett på en datamaskin, nettbrett, iPad eller mobiltelefon. Du lærer 1-gangen med aritmetikk i andreklasse. Noen eksempeloppgaver: 1 x 1=1 3 x 1=3 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å svare riktig. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.