Øv på divisjonsoppgaver

Divisjon og langdivisjon

I andreklasse begynner barn med enkle divisjonsproblemer der divisoren og kvotienten er mindre enn 10. Langdivisjon blir introdusert i tredjeklasse der divisoren er et tall med ett siffer. I fjerdeklasse blir langdivisjon utvidet med en divisor bestående av et tall med to eller tre siffer samt mulige rester. Langdivisjon blir repetert i femte- og sjetteklasse.

Nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære aritmetikk. Ved å tilby klare matteoppgaver kan tallforståelse trenes både i klasserommet og hjemme. For eksempel kan foreldre og barn øve sammen. Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom en rekke øvelser kan du øve på divisjon på barneskolenivå, noe som du også lærer i tredje-, fjerde-, femte- og sjetteklasse.