Øv på gangetabeller

Øv på gangetabeller for andre- og tredjeklasse

Barn begynner ofte med å lære gangetabeller i andreklasse, noe som involverer multiplikasjon med små tall. De fleste skoler dekker følgende gangetabeller i andreklasse: multiplikator 1, 2, 3, 4, 5 og 10. Deretter kommer 6, 7, 8 og 9. Elever lærer deretter å løse en blanding av gangetabellproblemer. Gangetabellproblemer utgjør grunnlaget for multiplikasjon i tredje-, fjerde-, femte- og sjetteklasse. Det er derfor det er så viktig å beherske dem.

Nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære aritmetikk. Ved å tilby klare matteoppgaver kan tallforståelse trenes både i klasserommet og hjemme. For eksempel kan foreldre og barn øve sammen.

Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom en rekke øvelser kan du øve på divisjon på barneskolenivå, noe som du også lærer i tredje-, fjerde-, femte- og sjetteklasse.