Øv på 7-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 7-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 7-gangen ved å løse alle problemene og se hvor mange du fikk riktig. Hvis du trenger å øve mer, er det bare å prøve på nytt. Du kan øve på 7-gangen på mange måter. Du lærer 7-gangen med aritmetikk i andreklasse. Noen eksempeloppgaver: 4 x 7=28 5 x 7=35 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 7-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.