Øv på subtraksjonsoppgaver

Øv på alle subtraksjonsproblemer

Subtraksjon er en grunnleggende del av aritmetikk. Barn starter med å fjerne en rekke objekter i førsteklasse. Dette er deres første steg for å lære subtraksjon. De fortsetter deretter med subtraksjonsproblemer med ensifrede tall; subtraksjoner under 10 og enkle subtraksjonsoppgaver under 20. Subtraksjon i andreklasse består av oppgaver med to tosifrede tall som skal subtraheres fra hverandre. Dette utvides ytterligere i tredjeklasse der to tall med to eller flere sifre subtraheres fra hverandre. I fjerdeklasse og opptil sjetteklasse repeterer elevene subtraksjonsproblemer.

Nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære aritmetikk. Ved å tilby klare matteoppgaver kan tallforståelse trenes både i klasserommet og hjemme. For eksempel kan foreldre og barn øve sammen.
Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom en rekke øvelser kan du øve på subtraksjon på barneskolenivå, noe som du også lærer i første-, andre-, tredje-, fjerde-, femte- og sjetteklasse. Spill også ett av subtraksjonsspillene.