Øv på subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 3

Subtraksjon

Subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 3

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 3. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Det tredje nivået består av alle mulige subtraksjonsoppgaver opptil 100. Lær subtraksjon opptil 100, nivå 3, her. Lykke til! Noen eksempeloppgaver: 67 - 23 = 44 78 - 39 = 39 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonssoppgavene opptil 100, tredje nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.