Øve på matte

Velkommen til matteoppgaver.com! Begynn å øve nå. Velg en ferdighet og gjør en øvelse, en 5-stegsplan eller spill et spill nå!Ekstra oppgaver


Addisjon

Mer Addisjon ->

Subtraksjon

Mer Subtraksjon ->

Multiplikasjon

Mer Multiplikasjon ->

Divisjon

Mer Divisjon ->

Brøker

Mer Brøker ->

Gangetabeller

Mer Gangetabeller ->

Blandede øvelser

Mer Blandede øvelser ->

Tallinje

Mer Tallinje ->


Gjennom et utvalg av øvelser kan du øve på matteferdigheter som undervises på barneskolen i første-, andre-, tredje-, fjerde- og femteklasse. Her kan du øve for å forberede deg til ulike tester. Nivåene på matteoppgavene har blitt bestemt ut ifra det som forventes at du skal ha kjennskap til fra skolen. Dette er likt på mange barneskoler. Vi har også snakket med barneskolelærere om typen, innholdet og presentasjonen av øvelsene.

I tillegg jobber vi for øyeblikket hardt med å legge til flere øvelser og måter å øve på. Det endelige målet er å tilby en komplett nettside om aritmetikk for barneskoleelever. Dette vil være med på å supplere det de lærer på skolen.

Noe av aritmetikken som kan øves på her inkluderer:
- Addisjonsoppgaver
- Subtraksjonsoppgaver
- Gangetabeller
- Divisjon
- Brøker


Dette nettstedet er et pedagogisk sted der barneskoleelever kan øve på sine matteferdigheter. Nettstedet gir også foreldre en mulighet til å øve sammen med sine barn. Dette gjør det mulig å fokusere på spesifikke matteferdigheter. Barneskolematematikk utgjør grunnlaget for den matematikken barna kommer til å lære på ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Vi jobber fortsatt med å forbedre nettstedet. Hvis du har noen tips, kommentarer eller spørsmål, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet. Øvelser og forklaringer som for øyeblikket er under utvikling inkluderer prosentregning, desimaltall, arbeidsskjemaer, pengeregning, lære klokka og mattespill.

Matematikk har fått mye oppmerksomhet i media i det siste. Det er et mer eller mindre gjentagende tema. Matematiske ferdigheter hos dagens skoleelever er et populært tema for diskusjon. De fleste diskusjoner fokuserer på hvordan aritmetikk og matteopplæring kan forbedres.