Tallinje opptil 1000

Tallinje

00:300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10

Fyll inn tallinjen:

3
-
4
-
-
-
7

Øv på tallinjen opptil 1000

Her kan du øve på tallinjen opptil 1000. Angi hvor mye tid du ønsker å bli gitt for å avgi svar og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Fyll inn tallene og fullfør tallinjen opptil 1000. Talllinjeøvelsen hjelper til med å forbedre forståelsen for tall og deres posisjon på tallinjen. Det er også nyttig å lære seg å tenke stegvis. Dette er nyttig for tallinjeøvelsen og andre matteproblemer. Tallinjen opptil 1000 er del av tredjeklassematte. Spill også et av addisjonsspillene.
Relaterte oppgaver
- Tallinje opptil 20
- Tallinje opptil 100