Tallinjen opptil 20

Tallinje

00:300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10

Fyll inn tallinjen:

3
-
4
-
-
-
7

Øv på tallinjen opptil 20

Øv på tallinjen opptil 20 her. Angi hvor mye tid du ønsker å bli gitt for å avgi svar og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Fyll inn tallene og fullfør tallinjen. Talllinjeøvelsen hjelper til med å forbedre forståelsen for tall og deres posisjon på tallinjen. Det er også nyttig å lære seg å tenke stegvis. Tallinjen er del av matematikken på barneskolen i femteklasse. Når du kan tallinjen opptil 20 godt, kan du fortsette til den neste; opptil 100.