Tallinje opptil 100

Tallinje

00:300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10

Fyll inn tallinjen:

3
-
4
-
-
-
7

Øv på tallinjen opptil 100

Her kan du øve på tallinjen opptil 100. Angi hvor mye tid du ønsker å bli gitt for å avgi svar og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Fyll inn tallene og fullfør tallinjen. Talllinjeøvelsen hjelper til med å forbedre forståelsen for tall og deres posisjon på tallinjen. Det er også nyttig å lære seg å tenke stegvis. Dette er nyttig for tallinjeøvelsen og andre matteproblemer. Øve på tallinjer på dette nettstedet. Når du kan tallinjen opptil 100 godt, kan du fortsette til den neste. Det vil si tallinjen opptil 1000. Spill også et av læringsspillene.