Brøker

Øv på matematikk med brøker

Brøkregning blir undervist fra og med tredjeklasse. Først av alt må elever forstå hva brøker er. Dette oppnås ved å visualisere brøker, for eksempel ved å bruke et pizzadiagram eller vise hvor brøker er på tallinja. I fjerdeklasse fortsetter dette videre til matematikk med brøker. Problemer som må løses her innebærer blant annet å finne minste fellesnevner samt legge til og trekke fra brøker. To aspekter som elever synes er vanskelig med brøkregning er multiplikasjon og divisjon med brøker. Disse temaene blir vanligvis dekket i fjerde- og femteklasse og repetert i sjetteklasse.

Dette nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære matematikk. Ved å tilby klare matteproblemer kan tallforståelse øves på både i klasserommet og hjemme. For eksempel kan foreldre og barn øve sammen.
Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom et utvalg av øvelser kan du øve på ferdigheter innen brøkregning på barneskolenivå, noe som du også lærer i fjerdeklasse.