Subtraksjon av brøker opptil 1 med like nevnere

Brøker

Øv på subtraksjon av brøker opptil 1 med like nevnere

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Øv på subtraksjon av brøker. Subtraksjon av brøker opptil 1 med like nevnere. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Øv på matteproblemer med brøker med like nevnere her. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 5/7 - 3/7 = 2/7 8/9 - 1/9 = 7/9 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjon av brøker opptil 1 med fellesnevner er del av aritmetikken i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.