Addere brøker opptil 1 med like nevnere

Brøker

Øv på å addere brøker opptil 1 med like nevnere.

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Her kan du øve på å addere brøker med like nevnere opptil 1. Dette er det første nivået til addisjon av brøker. Brøker som har like nevnere. Når du adderer brøker med like nevnere, legger du sammen tellerne, men beholder nevneren. Noen eksempeloppgaver: 1/5 + 2/5 = 3/5 1/3 + 1/3 = 2/3 Addisjon av brøker med like nevnere opptil 1 er del av aritmetikken i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Når du behersker disse oppgavene, kan du fortsette med å øve på addisjon av brøker større enn 1 med like nevnere.