Addisjon av brøker større enn 1 med like nevnere

Brøker

Øv på addisjon av brøker større enn 1 med like nevnere

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Her kan du øve på å addere brøker. I denne øvelsen skal du addere brøker større enn 1 med like nevnere. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Øv på addisjon av brøker med like nevnere på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 4/7 + 5/7 = 1 4/7 4/6 + 3/6 = 1 1/6 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjon av brøker større enn 1 med like nevnere er del av fjerdeklassematematikk. Ved å fullføre oppgavene med en timer vil du forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.