Multiplisere brøker

Brøker

Øv på å multiplisere brøker

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Du kan øve på multiplikasjon av brøker her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan øve på matematikk med brøker, som å multiplisere brøker, på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 3/5 * 2/5 = 6/25 1/3 * 1/3 = 1/9 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Å multiplisere brøker er del av aritmetikk i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.