Øve på addisjon

Her kan du øve på addisjon

Addisjon er en grunnleggende del av barneskolematematikk. Det hele starter vanligvis i førsteklasse med å legge sammen et antall objekter, etterfulgt av å legge sammen to ensifrede tall. Dette etterfølges så av addisjon med to tosifrede tall i andre klasse. I tredjeklasse lærer du å legge sammen to tall med to eller flere siffer. I fjerdeklasse og opptil sjetteklasse repeterer du addisjonsproblemer. Spill også et av addisjonsspillene.

Nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære aritmetikk. Ved å tilby klare matteoppgaver kan tallforståelse trenes både i klasserommet og hjemme. For eksempel kan foreldre og barn øve sammen. Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom en rekke øvelser kan du trene dine addisjonsferdigheter, ferdigheter som du også lærer i første-, andre-, tredje-, fjerde- og femteklasse.