Addisjonsoppgaver opptil 20

Addisjon

Øv på addisjon opptil 20

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på addisjonsoppgaver opptil 20 her. Du kan angi antall sekunder du ønsker å bli gitt for hver oppgave og antall oppgaver. Addisjonsoppgaver opptil 20 er en del av aritmetikken i andreklasse. Noen eksempeloppgaver: 7 + 12 = 19 6 + 11 = 17 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.