Multiplikasjon

Øv på multiplikasjonsoppgaver

Barn begynner ofte med å lære multiplikasjonstabeller i andreklasse, noe som involverer multiplikasjon med små tall. I tredjeklasse øver de på multiplikasjon med større tall og fortsetter videre med multiplikasjon med flersifrede tall eller multiplikasjon i kolonner. I fjerde-, femte-, og sjetteklasse repeterer de multiplikasjonsproblemer og bruker ofte større tall for å øke vanskelighetsgraden.

Nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære aritmetikk. Ved å tilby klare matteoppgaver kan tallforståelse trenes både i klasserommet og hjemme. For eksempel kan foreldre og barn øve sammen.

Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom en rekke øvelser kan du øve på multiplikasjon på barneskolenivå, noe som du også lærer i andre-, tredje-, fjerde-, femte- og sjetteklasse. Ikke glem å spille et av multiplikasjonsspillene.