Multiplikasjonsoppgaver med desimaler

Multiplikasjon

Øv på multiplikasjon med desimaler

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på multiplikasjon med desimaler her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan øve på multiplikasjon med desimaler på dette nettstedet. Lykke til. Eksempler på oppgaver: 12,67 * 10 = 126,7 1,678 * 100 = 167,8 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Multiplikasjon med desimaler er del av aritmetikk i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen. Spill også et av læringsspillene.