Multiplikasjon opptil 50

5-stegsplanen

Øv på multiplikasjon opptil 50 ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte.

Det første steget består av ti oppgaver i naturlig rekkefølge. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Multiplikasjon opptil 50 diploma

Beskrivelse Multiplikasjon opptil 50

Her kan du øve på multiplikasjonsoppgaver opptil 50. Bruk 5-stegsplanen til å jobbe deg frem mot diplomet. I begynnelsen vil du bli gitt mer enn nok tid til å øve på multiplikasjonsoppgaver.

Eksempeloppgaver:

  • 6 x 2 = 12
  • 8 x 3 = 24

Så snart du behersker disse, kan du gå videre til neste utfordring og prøve multiplikasjonsoppgaver opptil 100.

Annonse: