Multiplikasjon opptil 100

5-stegsplanen

Øv på multiplikasjon opptil 100 ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte.

Det første steget består av ti oppgaver i naturlig rekkefølge. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Multiplikasjon opptil 100 diploma

Beskrivelse Multiplikasjon opptil 100

Her kan du lære multiplikasjon opptil 100 ved hjelp av 5-stegsplanen. Å kunne multiplikasjon er viktig for barneskoleelever. Ta først den tiden du trenger til å øve. Deretter kan du prøve å vinne diplomet.

Eksempeloppgaver:

  • 12 x 7 = 84
  • 6 x 6 = 64

Så snart du har behersket multiplikasjonsoppgavene, kan du fortsette å øve på nettstedet.

Annonse: