Multiplikasjonsoppgaver opptil 10 000

Multiplikasjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187×
+

Øv på multiplikasjon opptil 10 000

Her kan du øve på multiplikasjonsoppgaver opptil 10 000. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. I de blå firkantene kan du skrive inn de tallene som du ønsker å huske. Lær multiplikasjonsoppgaver opptil 10 000 i kolonner på dette nettstedet. Lykke til. Eksempler på oppgaver: 68 * 43 = 2924 73 * 68 = 4964 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Multiplikasjonsoppgavene opptil 10 000 er del av aritmetikk på fjerdeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.