Multiplikasjonsoppgaver opptil 1000

Multiplikasjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187x

Øv på multiplikasjon opptil 1000

Her kan du øve på multiplikasjonsoppgaver opptil 1000, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær subtraksjonsoppgaver opptil 1000 i kolonner på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 68 * 9 = 612 73 * 8 = 584 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Multiplikasjonsoppgavene opptil 1000, andre nivå, er del av aritmetikk på fjerdeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.