Multiplikasjon opptil 500

Multiplikasjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187x

Øv på multiplikasjon opptil 500

Her kan du øve på multiplikasjon opptil 500. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær multiplikasjonsoppgaver opptil 500 i kolonner på dette nettstedet. Noen eksempeloppgaver: 60 * 5 = 300 35 * 4 = 105 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Multiplikasjonsoppgaver opptil 500 i kolonner er del av aritmetikken i tredjeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen. Spill også ett av gangetabellspillene.Relaterte oppgaver
- Multiplikasjon opptil 1000