Øv på multiplikasjon

Multiplikasjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187x

Øv på multiplikasjon opptil 1000

Øv på addisjonsoppgaver opptil 1000 her, første nivå. På det første nivået vil svarene på multiplikasjonsoppgavene alltid ende på 5 eller 0. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær subtraksjonsoppgaver opptil 1000 i kolonner på dette nettstedet. Noen eksempeloppgaver: 70 * 7 = 490 45 * 4 = 180 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Multiplikasjonsoppgavene opptil 1000 er en del av aritmetikken i tredjeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.Relaterte oppgaver
- Multiplikasjon opptil 500