Addisjon og subtraksjon opptil 5

Addisjon

Øv på addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 5

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på en blanding av addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 5 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Denne oppgaven er den første blandede oppgaven som er tilgjengelig. Den blandede oppgaven ble utviklet for å tilføre mer variasjon til oppgavene og øke den pedagogiske effekten. Noen eksempeloppgaver: 3 + 2 = 5 4 - 1 = 3 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Blandingen av addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 5 er en del av aritmetikken i femteklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test.