SpuQ Addisjon

Beskrivelse av SpuQ Addisjon

Her kan du øve på addisjonsoppgaver på ulike nivåer, sammen med din personlige maskot, SpuQ. 4 ulike nivåer er tilgjengelig. Du kan trene på oppgaver opptil 10, 20, 50 eller 100. På denne måten kan du starte med enkle oppgaver og gradvis øke vanskelighetsgraden. For nivåene opptil 50 og 100, kan du velge mellom enkle og vanskelige oppgaver. Menyen viser et eksempel på et problem du må løse. De enklere oppgavene inkluderer et multiplikatorer av 10 eller et tall under 10. Etter at du er ferdig med spørsmålet, vil Spuq fortelle deg om du svarte riktig eller ikke. Hvis du svarte feil, vil du selvsagt få en ny sjanse.

På barneskolen (og etterpå!) er addisjonsoppgaver like viktige for generell numerikk som tabeller. Du kan øve på problemene i klasserommet eller hjemme. For det beste resultatet kan du prøve å øve regelmessig, 15 minutter om gangen for eksempel.