Multiplication Cat

Beskrivelse av Multiplication Cat

Samle inn gjenstander til katten. Du må finne mat, drikke og leker. Løs matteproblemer for å finne alle disse gjenstandene. Skyen viser regnestykket. Hopp til riktig svar for å komme videre. Hvis du svarer feil, mister du et liv. Hvis du ikke har flere liv igjen, er spillet over. Hvis du er heldig, vil du finne liv underveis!

Kontroller dette spillet enten med mus eller touchskjerm.