SpuQ Subtraksjon

SpuQ Subtraksjon

Forbedre matteferdighetene dine ved å utføre subtraksjonsoppgaver, med ulike vanskelighetsgrader. Subtraksjoner er tilgjengelig på 4 forskjellige vanskelighetsgrader opptil 10, 20, 50 eller 100. Nivåene opptil 50 og 100 lar deg velge mellom enkle og vanskelige oppgaver. Menyen viser eksempler på både enkle og vanskelige oppgaver. På denne måten får du en idé om hvilke oppgaver du kan forvente deg. Etter at du er ferdig med spørsmålet, vil Spuq fortelle deg om du svarte riktig eller ikke. Hvis du svarte feil, vil du selvsagt få en ny sjanse. Hvis du fortsatt ikke klarer å avgi riktig svar, vil SpuQ fortelle deg det etter to forsøk til. På barneskolen (og etterpå!), er subtraksjonsoppgaver like viktige for generell numerikk som tabeller. Du kan øve på problemene i klasserommet eller hjemme. For det beste resultatet kan du prøve å øve regelmessig, for eksempel 15 minutter om gangen.