Tellefabrikk

Beskrivelse av Tellefabrikken.

Gjør deg klar til et eventyr i den store tellefabrikken. Det er mye jobb som må gjøres både på innsiden og utsiden av tellefabrikken for å lage masse godteri hver dag. Hver dag mottar de pakker som ankommer ved hjelp av gaffeltrucker. Disse blir så sortert i fabrikken og overført til esker. Når en forsendelse er klar, vil den bli tatt videre med tog eller lastebil.

I begynnelsen kan du velge mellom fire tallgrupper: 1 til 5, 1 til 10, 1 til 15 og 1 til 20.

Det finnes fire typer øvelser du kan gjøre på fabrikken. Den første plasserer deg i en gaffeltruck. Du må plukke opp eskene utenfor i rekkefølgen lavest til høyest nummer. Når du har hentet alle eskene, vil de bli brakt inn i fabrikken.

Den andre øvelsen finner sted på innsiden av fabrikken og innebærer å plassere alt innsamlet godteri i esker. Se på tallet øverst til høyre på skjermen og klikk på den krukken med tilsvarende mengde godteri. Når du tror du har valgt riktig krukke, kan du trykke på den grønne knappen. Hvis du gjør det på riktig måte, vil alle boksen bli fylt opp.

I den tredje øvelsen skal du telle antall forsendelser på lastebilene. Plasser først eskene på lastebilen og tell hvor mange som er på den. Når du er ferdig med å telle, kan du velge det riktige antallet øverst til høyre på skjermen. Hvis alt går bra, vil lastebilene dra avgårde med eskene.

Den fjerde øvelsen finner sted på togstasjonen. Ulike vogner har blitt fylt opp med esker. Disse vognene må festes til toget i riktig rekkefølge, fra lav til høy. Så snart toget er riktig lastet, kan du dra i spaken slik at det kan dra avgårde. Dette er et tellespill for barn i barnehage og førsteklasse.