Tidsbegrenset addisjonstest

Addisjon

I denne oppgaven vil du øve på addisjon opptil 10 og opptil 20. Du får 15 sekunder på deg til å avgi svaret. Jo raskere du er, desto flere poeng får du. Du kan velge mellom addisjonsoppgaver opptil 10 og opptil 20. Eksempeloppgaver opptil 10: 5 + 2 = 7 2 + 1 = 3 Eksempeloppgaver opptil 20: 12 + 2 = 14 14 + 3 = 17