Øv på addisjon opptil 10

Addisjon

Addisjon opptil 10

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på de første addisjonsoppgavene opptil 10. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du lærer addisjon opptil 10 med aritmetikk i førsteklasse. Noen eksempeloppgaver: 1 + 1 = 2 2 + 3 = 5 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 10-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.