Addisjonsoppgaver i kolonner opptil 200

Addisjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187+

Øv på addisjon opptil 200

Øv på addisjonsoppgaver i kolonner opptil 200, nivå 200. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær addisjonsoppgaver opptil 200 ved bruk av kolonnemetoden på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 82 + 74 = 156 67 + 54 = 121 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgavene opptil 200 i kolonner er del av aritmetikk på fjerdeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.Relaterte oppgaver
- Addisjon opptil 1000, nivå 2