Addisjonsoppgaver opptil 1000, nivå 2

Addisjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187+

Øv på addisjonsoppgaver opptil 1000, nivå 2

Øv på gratis addisjonsoppgaver i kolonner opptil 1000, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan også bestemme om du ønsker flervalgsoppgaver eller ikke. Addisjonsoppgaver opptil 1000, nivå 2, ved bruk av kolonnemetoden på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 368 + 279 = 647 468 + 173 = 641 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgavene opptil 1000, andre nivå, er del av aritmetikk på fjerdeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.Relaterte oppgaver
- Addisjonsoppgaver opptil 200