Addisjonsoppgaver opptil 100, nivå 2

Addisjon

Øv på addisjonsoppgaver opptil 100, nivå 2

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på addisjon opptil 100, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær addisjon opptil 100 her, lykke til. Noen eksempeloppgaver: 80 + 15 = 95 40 + 35 = 75 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 100, andre nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.