Addisjonsoppgaver opptil 10 000

Addisjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187+

Øv på addisjon opptil 10 000

Øv på addisjonsoppgaver opptil 10 000 i kolonner. Øv på addisjonsoppgaver i kolonner opptil 10 000 på dette nettstedet. Eksempeloppgaver: 3819 + 1926 = 5745 4624 + 2350 = 6974 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 10 000 i kolonner er del av mattepensumet i femteklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen. Spill også et av addisjonsspillene.Relaterte oppgaver
- Addisjon opptil 5000