Addisjonsoppgaver opptil 5000

Addisjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187+

Øv på addisjon opptil 5000

Øv på addisjonsoppgaver i kolonner opptil 5000 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Øv på addisjonsoppgaver i kolonner opptil 5000 her. Lykke til. Eksempeloppgaver: 1051 – 780 = 1831 1979 + 1636 = 3615 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjon opptil 5000 i kolonner er del av aritmetikken i femteklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.Relaterte oppgaver
- Addisjonsoppgaver opptil 10 000