Addisjonsoppgaver opptil 10

5-stegsplanen

Øv på addisjon opptil 10 ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte. For addisjonsoppgaver opptil 10 vil ingen av svarene være større enn 10.

Det første steget består av ti oppgaver. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1: Fyll inn svarene


Steg 2: Dra svarene til riktig sum

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3: Fyll inn svarene


Steg 4: Flervalg

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5: Få diplomet ditt!

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Addisjon opptil 10 diploma

Beskrivelse Addisjon opptil 10

Her kan du øve på de første addisjonsoppgavene opptil 10. Du kan bruke så mye tid du trenger ettersom de første stegene ikke har noen tidsbegrensning. Disse matematiske problemene er grunnlaget for aritmetikk i skolen. Du vil dra store fordeler så snart du behersker disse øvelsene.

Eksempeloppgaver:

  • 6 + 2 = 8
  • 4 + 3 = 7

Når du får diplomet ditt, vil du være klar for det neste nivået, for eksempel addisjon opptil 20 eller subtraksjon opptil 10. Du kan også fortsette å øve ved å bruke de aritmetiske spillene og øvelsene, eller øve ved å bruke en tidsbegrensning. Disse oppgavene har blitt laget for barneskoleelever.

Annonse: