Addisjonsoppgaver opptil 20

5-stegsplanen

Øv på addisjon opptil 20 ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte. For addisjonsoppgaver opptil 20 vil ingen av svarene være større enn 20.

De første stegene består av ti oppgaver uten en tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

Addisjon opptil 20 diploma

Beskrivelse Addisjon opptil 20

På denne siden kan du øve på addisjonsoppgaver opptil 20. Under de fire første stegene kan du øve på addisjonsoppgaver uten en tidsbegrensning. Du kan deretter få et diplom for de addisjonsoppgavene du har øvd på.

Eksempeloppgaver:

  • 12+ 2 = 14
  • 6+5 = 11

Når du får diplomet ditt, kan du skrive det ut og fortsette videre med addisjonsoppgaver opptil 50.

Annonse: