Addisjonsoppgaver opptil 50, nivå 3

Addisjon

Øv på addisjon opptil 50, nivå 3

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på addisjonsoppgaver opptil 50, nivå 3, her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær addisjon opptil 50 her, lykke til. Noen eksempeloppgaver: 19 + 17 = 36 31 + 13 = 44 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 50, tredje nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.