Addisjonsoppgaver opptil 50, nivå 2

Addisjon

Øv på addisjonsoppgaver opptil 50, nivå 2

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på addisjon opptil 50, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær addisjon opptil 50 på Rekenen.nl, lykke til. Noen eksempeloppgaver: 40 + 5 = 45 16 + 3 = 19 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgavene opptil 50, andre nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.