Addisjonsoppgaver opptil 50

Addisjon

Øv på gratis addisjonsoppgaver opptil 50

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på addisjon opptil 50, nivå 1. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær addisjon opptil 50 her, lykke til. Noen eksempeloppgaver: 25 + 5 = 30 30 + 5 = 35 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 50, første nivå, er en del av aritmetikken i andreklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.