Addisjonsoppgaver opptil 100, nivå 3

Addisjon

Øv på addisjonsoppgaver opptil 100, nivå 3

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på addisjon opptil 100, nivå 3. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Det tredje nivået med addisjonsoppgaver opptil 100 består av blandede oppgaver. Lær addisjon opptil 100 her. Noen eksempeloppgaver: 80 + 17 = 97 42 + 33 = 75 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 100, tredje nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.