Addisjonsoppgaver opptil 100

Addisjon

Øv på addisjonsoppgaver opptil 100

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på addisjonsoppgaver opptil 100 her, første nivå. Det første nivået opptil 100 har svar som ender på 5 eller 0. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Noen eksempeloppgaver: 60 + 20 = 80 20 + 70 = 90 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 100, første nivå, er en del av aritmetikken i andreklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test.