Addere brøker

Brøker

Øv på å addere brøker

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Her kan du øve på å addere brøker. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Øv på å addere brøker her. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 1/4 + 2 = 3 1/4 2 1/2 + 1 = 3 1/2 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Å addere brøker er del av aritmetikk i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.