9-gangen

5-stegsplanen

Øv på 9-gangen ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte. I 9-gangen vil ingen av svarene være større enn 90.

Det første steget består av ti oppgaver. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

9-gangen diploma

Beskrivelse 9-gangen

Gjør oppgaver for 9-gangen her. Gjør først oppgavene i riktig rekkefølge. Forsøk deretter å gjøre dem i tilfeldig rekkefølge for en større utfordring.

Eksempeloppgaver:

  • 4 x 9 = 36
  • 9 x 9 = 81

Så snart du har vunnet gangetabelldiplomet kan du bevise at du har behersket 9-gangen. Fortsett med 10-gangen etter dette

Annonse: