Gangetabelldiplom

Gangetabeller

Ferdighetsdiplom

Hvilket diplom vil du prøve deg på?

Hva heter du?


Det lille diplomet er for 1-, 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen. Det består av 30 spørsmål og du må svare riktig på alle for å få gangetabelldiplomet. Det store diplomet består av alle gangetabellene, og du må svare riktig på 40 spørsmål for å få det. Hver spørsmål må besvarer innen 10 sekunder. Skriv inn navnet ditt og velg hvilket diplom du ønsker å vinne for å starte. Hvis du ikke har behersket alle gangetabellene helt ennå, er dette fortsatt en god måte å øve på. Når du er ferdig, vil du se hvilke du har gjort riktig, og hvilke som ikke har gjort riktig.