Øv på 2-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 2-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 2-gangen ved å løse alle problemene og se hvor mange du fikk riktig. Du kan øve på 2-gangen på mange måter. For eksempel finnes det problemer med og uten flervalg. Du lærer 2-gangen med aritmetikk i andreklasse. Noen eksempeloppgaver: 6 x 2=12 4 x 2=8 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 2-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.