Øv på 5-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 5-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 5-gangen ved å løse alle problemene og se hvor mange du fikk riktig. Du kan øve på 5-gangen på mange måter. Du lærer 5-gangen med aritmetikk i andreklasse. Noen eksempeloppgaver: 3 x 5=15 9 x 5=45 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 5-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.