Øv på 4-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 4-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 4-gangen. Ved å løse alle oppgavene til 4-gangen og sjekke hvor mange riktige svar du fikk. Du kan øve så mange ganger du ønsker. Når du kan 4-gangen godt, kan du fortsette videre til det neste gangetabelldiplomet. Noen eksempeloppgaver: 4 x 4=16 8 x 4=32 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 4-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen. 4-gangen er en del av læreplanen i andre klasse.